GIÓNG

Hành trình 60 năm mang Chất Việt đến với mọi người

DỊCH VỤ

Văn hoá dịch vụ tại Gióng là sự chân thành trong cốt cách phục vụ của người Việt, kết hợp với tinh thần hiện đại hoá trong sự phát triển không ngừng của thời đại

Tìm hiểu thêm

CÀ PHÊ GIÓNG

Những dòng chảy tự hào mang theo hương vị của đất, trời và tâm huyết của con người kết thành câu chuyện về bản sắc văn hoá của người Việt Nam

Tìm hiểu thêm