DỊCH VỤ

THUÊ PHÒNG HỌP

Dịch vụ cho thuê phòng họp mang lại không gian riêng tư cho những ngày sum họp bạn bè, người thân và là nguồn cảm hứng dồi dào trong những buổi làm việc nhóm.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ PHÒNG HỌP

Phòng “Gióng Giả"

Gióng muốn truyền tải tinh thần dám nghĩ, dám làm - “Giống Trống Mở Cờ" thông qua không gian tiện nghi và đậm chất Việt trong những ngày hội họp để tiên quyết sự thành công của bạn. Phòng “Gióng Giả" rộng 16m2, phù họp cho nhóm từ 10 đến 15 thành viên sinh hoạt.

Theo giờ

Combo “Nửa Ngày"

Combo “Tiết Kiệm"

- Tiếng sinh hoạt đầu tiên: 500.000đ
- Tiếng thứ hai trở đi: 300.000đ

- Sử dụng phòng họp riêng 04 tiếng
- Miễn phí nước lọc  
- 01 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà)  
- Giá: 1.400.000đ

- Sử dụng phòng họp riêng 08 tiếng  
- Miễn phí nước lọc  
- 02 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà) cho 20 người
- Giá: 2.600.000đ

Theo giờ

- Tiếng sinh hoạt đầu tiên: 500.000đ
- Tiếng thứ hai trở đi: 300.000đ

Combo “Nửa Ngày"

- Sử dụng phòng họp riêng 04 tiếng
- Miễn phí nước lọc  
- 01 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà)  

Combo “Tiết Kiệm"

- Sử dụng phòng họp riêng 08 tiếng  
- Miễn phí nước lọc  
- 02 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà) cho 20 người

Phòng “Năng Cán”

Không gian phòng họp 21m2 có sức chứa lên đến 30 người với thông điệp “Năng Cán Dĩ Đắc Thực" - đề cao tính kiên trì và sự cố gắng. Tại đây, Gióng mong được tiếp sức bạn khi làm việc hoặc sẻ chia những khoảnh khắc tuyệt vời.

Theo giờ

Combo “Nửa Ngày"

Combo “Tiết Kiệm"

- Tiếng sinh hoạt đầu tiên: 700.000đ
- Tiếng thứ hai trở đi: 450.000đ

- Sử dụng phòng họp riêng 04 tiếng
- Miễn phí nước lọc  
- 02 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà)
- Giá: 1.950.000đ 

- Sử dụng phòng họp riêng 04 tiếng  
- Miễn phí nước lọc  
- 04 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà) cho 40 người
- Giá: 3.600.000đ

Theo giờ

- Tiếng sinh hoạt đầu tiên: 700.000đ
- Tiếng thứ hai trở đi: 450.000đ

Combo “Nửa Ngày"

- Sử dụng phòng họp riêng 04 tiếng
- Miễn phí nước lọc  
- 02 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà)  

Combo “Tiết Kiệm"

- Sử dụng phòng họp riêng 04 tiếng  
- Miễn phí nước lọc  
- 04 bình lớn (Coldbrew hoặc Trà) cho 40 người