Gióng tìm bạn đồng hành cho các vị trí

Khối Cửa hàng

 Coffee & Drinks | Barista

Thủ Dầu Một| Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Bakery |  Bếp Phó

Bình Dương

Chi Tiết

Bakery |  Thợ Bánh

Bình Dương

Chi Tiết

Bakery |  Nhân Viên Bán Hàng

Bình Dương

Chi Tiết

Bakery |   Phục Vụ Cửa Hàng Bánh

Bình Dương

Chi Tiết

Cocktails & Alcoholic Drinks | Bartender

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Cocktails & Alcoholic Drinks | Barback

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Gióng tìm bạn đồng hành cho các vị trí

Khối Văn Phòng

Admin

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Chi tiết

IT QC Executive

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Chi Tiết

IT Frontend Developer

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Chi Tiết

IT Intern

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Chi Tiết

Organisational Development Intern

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Chi Tiết

Accountant

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Marketing Intern

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Nhân viên vận đơn

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Cùng gia nhập team Gióng

Gửi email về tuyendung@ecogiong.com
Ứng tuyển ngay