Marketing Intern

Hồ Chí Minh

“Hành trình 60 năm mang Chất Việt đến với mọi người" là châm ngôn của GIÓNG.  

GIÓNG trong “Gióng Trống Mở Cờ"; hồi trống phát lên từ 2020 mang hoài bão của những người trẻ muốn kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới bằng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao của người Việt trong không gian trải nghiệm.  

Trong thời đại 4.0, một sản phẩm tuyệt vời phải bao gồm hai yếu tố, hình ảnh và chất lượng. GIÓNG mang đến chất lượng của sản phẩm, bạn có muốn góp phần còn lại để tạo nên những sản phẩm tuyệt vời ấy? GIÓNG chào đón những tài năng trẻ ở vị trí Marketing Intern về với team mình.

Bạn có phải là người?  

Bạn sẽ làm được những việc này?  

Quyền lợi:  

Thời gian và địa điểm làm việc:  

Ứng viên đăng ký ứng tuyển bằng cách gửi CV đến mail tuyendung@ecogiong.com với chủ đề: [Tên vị trí]-[Họ và Tên]

Đăng kí ứng tuyển